Voucher νέων ως 29 ετών_Voucher 2014

Είσαι Δικαιούχος Voucher Νέων ως 29 ετών;

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!

100 Ειδικότητες σε 250 Επιχειρήσεις σε Αθήνα & Καστοριά!!

Voucher νέων  ως 29 ετών για το έτος 2014!!!Voucher νέων  ως 29 ετών για το έτος 2014!!!


Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της ανεργίας μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  Σε συνέχεια του προηγούμενου επιτυχημένου Προγράμματος του 2013 το Υπουργείο ανέλαβε την υλοποίηση  δράσεων, αξιοποιώντας εμπροσθοβαρώς πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πριν την οριστική έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τηλ. Κέντρο Πληροφόρησης της ΕΥΕ-ΕΚΤ για Προγράμματα VOUCHER: 8001144444 & www.voucher.gov.gr 

Λίγα λόγια για τα Προγράμματα: «Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 18 έως 24 ετών & από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», παρέχοντας σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 ως 24 & από 25 έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Η 1η δράση αφορά 12.000 ανέργους ηλικίας από 18 ως 24 ετών, εκ των οποίων

 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ
 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας,
οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο
έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό σχέδιο
Δράσης.

Το Πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει: ι) το θεωρητικό μέρος της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελούμενων σε οριζόντιες δεξιότητες και σε ειδικά
θεματικά αντικείμενα, το οποίο θα είναι διάρκειας 80 ωρών για την ομάδα ωφελούμενων
που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ και 120 ωρών για την ομάδα ωφελούμενων νέων που
είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής και
ιι) την πρακτική άσκηση (βλ. ορισμό παρακάτω) των ωφελούμενων, η οποία θα είναι
συνολικής διάρκειας 420 ωρών για την ομάδα ωφελούμενων νέων που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ
/ΤΕΙ και 380 ωρών για την ομάδα ωφελούμενων νέων που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής,
δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής. Και στις δύο περιπτώσεις η
πρακτική άσκηση των ωφελουμένων δεν θα υπερβαίνει τούς 6 μήνες και θα περιλαμβάνει
και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης των ωφελουμένων πριν
και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.


Στο  θεωρητικό μέρος κατάρτισης, όσο και η πρακτικό άσκηση είναι επιδοτούμενη. Τα
προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης, οι οποίοι θα
περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων. Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης θα υποδειχθούν
από τους παρόχους κατάρτισης.

Η 2η δράση ΑΦΟΡΑ 38.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

  • 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ

  • 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Η 2η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων

  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες

  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

  • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 ωρών πρακτικής άσκησης).


Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 136,8 εκ. ευρώ και αφορά το σύνολο της χώρας.

Η ΕΜΙ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. εξασφάλισε Θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας- Voucher για όλους τους νέους (με πραγματικές συνεντεύξεις) ως 29 ετών στις πιο δυναμικές επιχειρήσεις της αγοράς με προοπτικές εργασίας και πέρα από τον χρόνο του προγράμματος. 

Voucher νέων  ως 29 ετών για το έτος 2014!!!


ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.. ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ!! Voucher νέων  ως 29 ετών για το έτος 2014!!!


ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ στο Voucher...


Νοσηλευτές, οικονομολόγους, γεωπόνους, παιδαγωγούς, βοηθούς λογιστηρίων, γραμματείς, υπαλλήλους γραφείων, δημοσιογράφους, διαιτολόγους, δασκάλους, νηπιαγωγούς, εργοδηγούς, οδηγούς, μεταφραστές, φιλολόγους, φυσικούς, κομμωτές, υπαλλήλους νομικών τμημάτων, γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων, οπτικούς, τηλεφωνητές, βιβλιοθηκονόμους, ηλεκτρολόγους, τεχνίτες οχημάτων, υδραυλικούς, φυσιοθεραπευτές, περιβαλλοντολόγους, χημικούς/πολιτικούς μηχανικούς, πωλητές, ακτινολόγους, μικροβιολόγους, ψυκτικούς, wed designers, java developers, προγραμματιστές Photoshop-Corel & Smart phones, ζαχαροπλάστες, σεφ, αποθηκάριους & ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ!!


... ΚΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !!

Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με υπευθυνότητα δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης με τους νέους άνεργους, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να στοχεύσουν σε πραγματικές θέσεις εργασίας μετά το πέρας των 5 μηνών στο πρόγραμμα Voucher. Η άρτια οργάνωση μας και το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό σε περιμένουν για μια ουσιαστική συνεργασία με προοπτικές! Η Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας (Voucher νέων ως 29 ετών) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της ανεργίας λαμβάνοντας υπόψη της σημερινές δύσκολες συνθήκες της κρίσης.

ΔΙΝΩ ΣΤΟ VOUCHER ΜΟΥ...ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ!!


 

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ