IFRS (ΔΠΧΑ)

IFRS (ΔΠΧΑ)

IFRS (ΔΠΧΑ)


Ποιους αφορά:


Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, Αποφοίτους Οικονoμικών και Διοικητικών Επιστημών.


Τι θα μάθουν:


Με απλό τρόπο, την εισαγωγή – αναλυτική παρουσιάση του πλαισίου κατάρτισης και βασικών προτύπων IFRS (ΔΠΧΑ).


Περιεχόμενο "Μεταφορά έδρας στη Βουλγαρία. Πραγματικά ευκαιρία;"

- Εισαγωγή – βασικές αρχές και σύντομη παρουσίαση του πλαισίου κατάρτισης.
o The conceptual framework for financial reporting.
o IAS 1 Presentation of Financial Statements.
o Main Differences between Greek Accounting Framework ΕΓΛΣ / ΕΛΠ & IFRS.
- Αναλυτική επιλεκτική παρουσίαση των βασικών προτύπων:

o IFRS 1 First time adoption of IFRS.

o IAS 1 Presentation of Financial Statements.

o IAS 2 Inventories.

o IAS 7 Statement of cash flows.

o IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors.

o IAS 10 Events after the reporting period.

o IAS 12 Income taxes.

o IAS 16 Property Plant and Equimpment.

o IAS 17 Leases..

o IAS 18 Revenue recognition.

o IAS 20 Accounting for government grants.

o IAS 23 Borrowing costs.

o IAS 24 Related Party Disclosures.

o IAS 27 Separate financial statements.

o IFRS 10 Consolidated financial statements.

o IFRS 13 Fair value measurements.

o IAS 36 Impairment of assets.

o IAS 37 Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets.

o IAS 38 Intangible assets.

o IAS 39 Financial Instruments Recognition and Measurement.

o IFRS 7 Financial instruments: Disclosures.

o IAS 40 Investment Property.

Εισηγητής:
Δημήτριος Παπαζήσης, Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής - Εταίρος KSi Greece/Bulgaria


ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

• Σημειώσεις με την σχετική Θεματολογία.

• Χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης σε Κάθε Καταρτιζόμενο βάσει της άδεια μας από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) ως Κ.Δ.Β.Μ 2.

• Free Coffe Breaks.

Ώρες μαθημάτων: Παρασκευή (16.00 - 22.00).

Διάρκεια: 20 ώρες.

Αξία συμμετοχής: 0 € – Early Booking Offer 0€


Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Λάζαρος Καραγεωργίου -Υπεύθυνος Ανάπτυξης ( πρώην Μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ)


* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%