Νέο Voucher ανέργων 18-24 ετών σε κλάδους αιχμής

Νέο Voucher ανέργων 18-24 ετών σε κλάδους αιχμής

Voucher νέων  ως 24 ετών σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίαςVoucher νέων  ως 24 ετών σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας!!


Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της ανεργίας μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  Σε συνέχεια των προηγούμενου επιτυχημένων Προγραμμάτων Voucher το Υπουργείο ανέλαβε την υλοποίηση  δράσεων, αξιοποιώντας εμπροσθοβαρώς πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.


Τηλ. Κέντρο Πληροφόρησης της ΕΥΕ-ΕΚΤ για Προγράμματα VOUCHER: 8001144444 & www.voucher.gov.gr 


Λίγα λόγια για τα Προγράμματα:


«Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους από 18 έως 24 ετών στους κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.» - ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 15.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:


• πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες
• πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
• υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε
όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης


• πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα
αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.


Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων σε κλάδους και επαγγέλματα που παρουσιάζουν δυναμική ζήτησης αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας και σε τομείς
με διατηρήσιμη δυναμική. Η ενέργεια αποβλέπει στη βελτίωση των διαδικασιών ένταξης στην αγορά εργασίας με την ενίσχυση των ικανοτήτων των αποφοίτων μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγκαίων για την επαγγελματική τους ένταξη καθώς και την αύξηση της απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης.


Ειδικότερα, θα δοθεί προτεραιότητα σε κλάδους δυνάμει εξωστρεφείς όπου υπάρχει ικανή και εμβληματική παραγωγή για τη χώρα. Οι επιλεγμένοι κλάδοι θα πρέπει να έχουν τη δυναμική αύξησης της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος τους. Οι τομείς αυτοί είναι:


• Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics
• Εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής
• Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Λιανικό Εμπόριο


Η ΕΜΙ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. εξασφάλισε Θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας- Voucher για όλους τους νέους (με πραγματικές συνεντεύξεις) 18 ως 24 ετών στις πιο δυναμικές επιχειρήσεις της αγοράς με προοπτικές εργασίας και πέρα από τον χρόνο του προγράμματος. 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.. ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ!! ... ΚΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!


Δημιουργούμε δεσμούς εμπιστοσύνης με τους νέους άνεργους, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να στοχεύσουν σε πραγματικές θέσεις εργασίας μετά το πέρας του προγράμματος Voucher. Η άρτια οργάνωση μας και το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό σε περιμένουν για μια ουσιαστική συνεργασία με προοπτικές! Η Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας (Voucher νέων) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της ανεργίας λαμβάνοντας υπόψη της σημερινές δύσκολες συνθήκες της κρίσης.

ΔΙΝΩ ΣΤΟ VOUCHER ΜΟΥ...ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ!!