Μεταφορά έδρας στη Βουλγαρία. Πραγματικά ευκαιρία;

Μεταφορά έδρας στη Βουλγαρία. Πραγματικά ευκαιρία;

Μεταφορά έδρας στη Βουλγαρία. Πραγματικά ευκαιρία;


Ποιους αφορά:


Επιχειρηματίες, Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, Αποφοίτους Οικονoμικών και Διοικητικών Επιστημών.


Τι θα μάθουν:


Με απλό τρόπο, το καθεστώς επενδύσεων και έναρξης εταιριών στην γειτονική χώρα της Βουλγαρίας.


Περιεχόμενο "Μεταφορά έδρας στη Βουλγαρία. Πραγματικά ευκαιρία;"

- Εμπορικό και φορολογικό πλαίσιο στη Βουλγαρία.
- Σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για:
o Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Επιχειρήσεις.
o Φορολογική κατοικία φυσικού ή νομικού προσώπου.
o Έκπτωση δαπανών που καταβάλλονται σε προμηθευτή που δραστηριοποιείται σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
- Κίνδυνοι.

Εισηγητής:
Δημήτριος Παπάζης, Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής - Εταίρος KSi Bulgaria


ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

• Σημειώσεις με την σχετική Θεματολογία.

• Χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης σε Κάθε Καταρτιζόμενο βάσει της άδεια μας από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) ως Κ.Δ.Β.Μ 2.

• Free Coffe Breaks.

Ώρες μαθημάτων: Παρασκευή (16.00 - 22.00).

Διάρκεια: 6 ώρες.

Αξία συμμετοχής: 0 € – Early Booking Offer 0€


Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Λάζαρος Καραγεωργίου -Υπεύθυνος Ανάπτυξης ( πρώην Μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ)


* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%