Λογιστικά & Φοροτεχνικά Σεμινάρια

Συνέχεια Ενημερωμένος..

ποιότητα στην εκπαίδευση σου!!

Νέα Συνεργασία με την Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών KSi GREECE!!

Λογιστικά και Φορολογικά Σεμινάρια

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων (λογιστικά και φοροτεχνικά Σεμινάρια), σε συνεργασία με την εταιρεία Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών KSi Greece, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης των σύγχρονων επαγγελματιών ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ. Τα προγράμματα αυτά προσδιορίζονται άμεσα από τις απαιτήσεις της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις του γνωστικού αντικειμένου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη σειρά συνεδρίων και μαθημάτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας μας. Αυτό δημιουργεί και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα για οικονομική εκπαίδευση χωρίς ποιοτικές εκπτώσεις, προς όφελος του επαγγελματία και της επιχείρησης.


Charts, diagrams, tables.


ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

 

I.F.R.S

  • Πρακτική Εφαρμογή των I.F.R.S σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

  • IFRS_UPDATE & REFRESHER.

  • Αναβαλλόμενη Φορολογία.


 

 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

  • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

  • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

  • Νέο Φορολογικό στην Πράξη

  • ΦΠΑ

  • Μισθοδοτική Κατάσταση στην Πράξη

  • Όλες οι αλλαγές σε εργασιακά και εργασιακά θέματα.


ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:


Σημειώσεις με την σχετική Θεματολογία.

Βεβαίωση Παρακολούθησης σε Κάθε Καταρτιζόμενο με βάσει την άδεια μας από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Συνεχή Υποστήριξη κάθε Καταρτιζόμενου με ενημερωτικό υλικό.

 

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Λάζαρος Καραγεωργίου -Υπεύθυνος Ανάπτυξης

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ