Εκπιπτόμενες και Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Ν. 4172/2013

Εκπιπτόμενες και Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Ν. 4172/2013

Σεμινάριο Θεωρητικής & Πρακτικής Κατάρτισης στις Εκπιπτόμενες και Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Ν. 4172/2013


Ποιους αφορά:


Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, Αποφοίτους Οικονoμικών και Διοικητικών Επιστημών.


Τι θα μάθουν:


Με απλό τρόπο, την πλήρη ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή των εκπιπτώμενων και μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών και Παροχές σε Είδος, σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013.


Περιεχόμενο "Εκπιπτόμενες και Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Ν. 4172/2013"

• Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (άρθρο 22, Ν. 4172/2013).
• Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (άρθρο 23, Ν. 4172/2013).
• Φορολογικές αποσβέσεις (άρθρο 24, Ν. 4172/2013).
• Αποτίμηση αποθεμάτων (άρθρο 25, Ν. 4172/2013).
• Επισφαλείς απαιτήσεις (άρθρο 26, Ν. 4172/2013).
• Παροχές σε είδος (άρθρο 13, Ν. 4172/2013).

Εισηγητής:
Ελευθέριος Ερκέλογλου, Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής - Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

• Σημειώσεις με την σχετική Θεματολογία.

• Χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης σε Κάθε Καταρτιζόμενο βάσει της άδεια μας από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) ως Κ.Δ.Β.Μ 2.

• Free Coffe Breaks.

Ώρες μαθημάτων: Παρασκευή (17.00 - 22.00), Σαββατο 09.00 – 17.00 & Κυριακή 09.00 – 16.00

Διάρκεια: 6 ώρες.

Αξία συμμετοχής: 0 € – Early Booking Offer 0€


Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Λάζαρος Καραγεωργίου -Υπεύθυνος Ανάπτυξης ( πρώην Μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ)


* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%