Δωρεάν Μαθήματα Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας Ανέργων άνω των 29 ετών

Ίσες Ευκαιρίες για Όλους!!

Οne - stop δωρεάν εργαστήρια "Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας Ανέργων άνω των 29 ετών".

Η EMI παρεμβαίνει κατά της Ανεργίας και τις ηλικίες άνω των 29

Δωρεάν Μαθήματα Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας Ανέργων άνω των 29 ετών

Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε παρεμβαίνει ενεργά και στην αντιμετώπιση της ανεργίας ατόμων ηλικίας άνω των 29 ετών, δημιουργώντας one - stop δωρεάν εργαστήρια "Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας Ανέργων άνω των 29 ετών".  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από 3 ώρες διδασκαλίας σε μια ημέρα και θα περιλαμβάνει:

 • Επαγγελματικό Προσανατολισμό

 • Κατηγορίες επαγγελμάτων: προσόντα – εκπαίδευση

 • Επαγγελματικές δεξιότητες – Επαγγελματικό προφίλ

 • Βιωματική εμπειρία της εργασίας

 • Επαγγελματικό σχέδιο ζωής  (Δυνατότητες ,προθέσεις, επιθυμίες, επιλογές)

 • Τεστ,  ανάλυση, αξιολόγηση, επισήμανση διαφορών

 • Τρόποι εξεύρεσης εργασίας

 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος

 • Τεχνικές σύνταξης συνοδευτικών επιστολών

 • Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής και επαγγελματικών δεξιοτήτων

 • Κανόνες  βελτίωσης της αυτοεικόνας του υποψηφίου – Ενδυνάμωση και   ενίσχυση της προσωπικότητάς του

 • Προσομοίωση – βασικά στοιχεία συνέντευξης με τον εργοδότη

 • Αγγελίες

 • Χρήση των υπηρεσιών και προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και ενημέρωση των νέων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.


Οι ωφελούμενοι άνεργοι (AEI/TEI/IEK/ΔΕ) θα έχουν την ευκαιρία ν’ αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, προκειμένου να καλύψουν το συστηματικό κενό μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και πραγματικής αγοράς εργασίας.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από φθινόπωρο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (με την έναρξη του μαθήματος):

1) Φωτοτυπία ταυτότητας.

2) Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύει.

3) Αντίγραφα Πτυχίων (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ/ΔΕ).

4) Αντίγραφα Πτυχία Ξένων Γλωσσών.

5) Έγγραφο για Α.Μ.Κ.Α & Α.Μ.Α

 

Άμεση Συμπλήρωση ΑίτησηςΗ οικονομική συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι μηδενική για τα άτομα με κάρτα ανεργίας άνω των 29 ετών.