Γίνε ο ίδιος Τεχνικός του Υπολογιστή σου

Γίνε ο ίδιος Τεχνικός του Υπολογιστή σου

Πόσες Φορές δεν ξέρετε τι να κάνετε σε Περίπτωση κωλλήματος του Υπολογιστής;


"Σέρνεται" ο Υπολογιστής και δεν μπορείτε να μπείτε σε αρχεία και φακέλους;


Μπλέ οθόνη ή Μηνύματα με Error και Virus;


Πολλά από τα προβλήματα του Υπολογιστή μας μπορούμε να τα λύσουμε χωρίς τη βοήθεια Τεχνικού..


Γίνε ο ίδιος Τεχνικός του Υπολογιστή σου!!


Περιεχόμενο "Γίνε ο ίδιος Τεχνικός του Υπολογιστή σου"

• Υλικό Hardware Υπολογιστών και Ποιοτικές Προδιαγραφές του. Είναι σύμφωνες με τις ανάγκες μου;
• Συντήρηση και επιδιόρθωση εξαρτημάτων Η/Υ.
• Format H/Y.
• Κατάλληλα λειτουργικά συστήματα ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή μας.
• Επιδιόρθωση και εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος σε laptop.
• Εγκατάσταση κατάλληλου antivirus-firewall και drivers για τον Η/Υ.
• Διασύνδεση έξυπνων συσκευών μεταξύ τους (PC, laptop ,tablet, Smart TV, κινητό).
• Επιλογή ποιοτικών εξαρτημάτων για τον υπολογιστή μας βάση των δικών μας αναγκών και οικονομικών δυνατοτήτων.
• Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος Linux στον υπολογιστή μας για βελτίωση της απόδοσης του.
• Κάρτες γραφικών και κατάλληλη επιλογή τους.
• Διαχείριση Οικιακού Ασύρματου Δικτύου.

Εισηγητής:
Αθανάσιος Αλεξίου, Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής


ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

• Σημειώσεις με την σχετική Θεματολογία.

• Χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης σε Κάθε Καταρτιζόμενο βάσει της άδεια μας από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) ως Κ.Δ.Β.Μ 2.

• Free Coffe Breaks.

Ώρες μαθημάτων: Παρασκευή (16.00 - 22.00).

Διάρκεια: 20 ώρες.

Αξία συμμετοχής: 250 € – Early Booking Offer 180€


Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Λάζαρος Καραγεωργίου -Υπεύθυνος Ανάπτυξης


* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%<