Υγεία & Πρώτες Βοήθειες

Μαθαίνω τα Βασικά Θέματα Υγείας..

Ανταποκρίνομαι άμεσα στις Πρώτες Βοήθειες!!

Ενεργώ σε έκτακτες ανάγκες..σώζω μια ζωή!!

Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών..

Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αντιλαμβανόμενη τη σημασία της άμεσης φροντίδας υγείας τόσο σε χώρους εργασίας, αλλά και ευρύτερα καθημερινά σε ενήλικες και βρέφη, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει, με εξειδικευμένους συνεργάτες υγείας, μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών.  Τα προγράμματα αυτά προσδιορίζονται από τις απαιτήσεις των καθημερινών εργαζόμενων/ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη μια ολοκληρωμένη σειρά συνεδρίων και μαθημάτων που μπορούν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή.  Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της έδρας μας.


ygeia2_0

Η EMI διαθέτει άριστη ομάδα εξειδικευμένων στελεχών υγείας, με πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία και άρτια ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών.


* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%