Τεχνικές Αποτελεσματικών Συσκέψεων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

Ποιους αφορά: 

Σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους βελτιώνοντας την ποιότητα των κοινών τους συσκέψεων.

 Τι θα μάθουν:
Η συμβολή στη δημιουργία μιας εταιρείας με αυτοπεποίθηση  τόσο στη διαχείριση αβεβαιοτήτων όσο και στη διαχείριση του άγχους με μετατροπή του πραγματικού χρόνου σε ουσιαστικό χρόνο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1) Τεχνικές διοίκησης χρόνου δικού μας, των συνεργατών μας
2) Γιατί συμμετέχουν στις συσκέψεις
2.1 Λόγω θέσης
2.2 Λόγω περιεχομένου σύσκεψης
2.3 Τρόποι αναγγελίας συσκέψεων
2.4 Η part-time συμμετοχή
2.5 Το follow up
3) Εφαρμοσμένες τεχνικές επικοινωνίας
4) Τα λάθη στην ακρόαση
5) Η συναισθηματική ακρόαση
6) Πίνακες – Φόρμες παρουσίασης
7) Αποτελεσματικές αρχές παρουσίασης
8) Η ενθάρρυνση, η παρατήρηση σε περιπτώσεις μακρηγορίας ή δισταγμού
9) Delegation, ποια δουλειά, ποιος θα την κάνει, πότε, ποιοι συμμετέχουν, ποιοι βοηθούν, ποιος έχει την τελική ευθύνη
10) Σύγχρονες τεχνικές λήψεως ομαδικών αποφάσεων με χρήση δημιουργικής σκέψης
11) Follow up
12) Τα πρακτικά, η διανομή
13) Η προετοιμασία της νέας σύσκεψης
14) Επίλυση αποριών – σχόλια αξιολόγησης
15) Εκπαιδευτικές ταινίες

Ώρες μαθημάτων: θα καθοριστούν
Διάρκεια: 12 ώρες

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Χαρά Φροντιστή-Front Desk Manager

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...