Συναισθηματική Νοημοσύνη

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ποιους αφορά: 

Σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους βελτιώνοντας την ποιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης.

 Τι θα μάθουν:
Η συμβολή στη δημιουργία μιας εταιρείας με αυτοπεποίθηση  τόσο στη διαχείριση αβεβαιοτήτων όσο και στη διαχείριση των ανθρώπινων και επαγγελματικών σχέσεων τους μέσω της συναισθηματικής νοημοσύνης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

-         Ο ρόλος του IQ (Intellectual Quotient)

-         To EQ  (Emotional Quotient)

-         Αναγνώριση ανθρωπίνων αναγκών

-         Τα συναισθήματα στον εργασιακό χώρο

-         Η αυτεπίγνωση, η αυτορρύθμιση, ο αυτοέλεγχος

-         Οι «νοητικές άγκυρες»

-         Η ανάπτυξη των συνηθειών

-         Από τις ικανότητες στις δεξιότητες

-         Η συναισθηματική ακρόαση

-         Η κατανόηση του νοητικού πλαισίου των γύρω μας

-         Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και οι λειτουργίες του

-         Κοινωνική, συναισθηματική και ψυχοκινητική μάθηση

-         Διοικώντας με την καρδιά

-         Συναισθηματική νοημοσύνη και αποτελεσματική διοίκηση

 
Ώρες μαθημάτων: θα καθοριστούν

Διάρκεια: 12 ώρες

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Χαρά Φροντιστή-Front Desk Manager

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ..