Συμβουλευτική

Your one-stop-shop!

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες...

ideas-3_3Από το 1987 ως σήμερα, η ΕΜΙ ΑΕ έχει αναπτύξει πολύπλευρο και πολυδιάστατο έργο. Έχει υλοποιήσει με επιτυχία πολλά συμβουλευτικά έργα στρατηγικής αναδιοργάνωσης κι επιχειρηματικής ανάπτυξης, επιχειρηματικά σχέδια, τεχνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες σε διάφορους κλάδους. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΜΙ έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις για την εξαιρετική ποιότητα της δουλειάς της και το καινοτόμο έργο της. Ανάμεσα στα συμβουλευτικά έργα της, ενδεικτικά αναφέρονται:

• Σύμβουλος Διαχείρισης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)
Η ΕΜΙ έχει διατελέσει Σύμβουλος Διαχείρισης των ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια των οποίων διαχειρίστηκε περισσότερα από 5.000 έργα και εργολαβίες σε 11 Νομούς της χώρας, συνολικού οικονομικού αντικειμένου 300 δις δραχμών. Η επιτυχία της ΕΜΙ σε αυτόν τον τομέα καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι υπερκάλυψε κατά πολύ τους στόχους του ΥΠΕΘΟ για απορρόφηση πόρων και επιβραβεύτηκε γι’ αυτό.
• Σύμβουλος Ανάπτυξης των Ελληνικών Ταχυδρομείων

Η ΕΜΙ σε συνεργασία με τα Βρετανικά Ταχυδρομεία υλοποίησε με επιτυχία ένα πολύπλοκο έργο, που περιλάμβανε την αναδιοργάνωση, την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και υποδομών του ΕΛΤΑ, καθώς επίσης και το σχεδιασμό και δημοπράτηση πληθώρας επενδυτικών και μελετητικών έργων, προϋπολογισμού άνω των 20 δις δραχμών.
• Σύμβουλος Διαχείρισης Φάσματος
Η ΕΜΙ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και με εμπειρογνώμονες διεθνούς εμβέλειας (ITU κ.ά.) έχει υλοποιήσει το σημαντικό έργο της οργάνωσης και υποστήριξης του Κέντρου Διαχείρισης Φάσματος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
• Ευέλικτα Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις Τηλεπικοινωνίες
Η ΕΜΙ σε συνεργασία με την British Telecom, την TeleDanmark τον ΟΤΕ και τη ROMTELECOM σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά για τον Τηλεπικοινωνιακό κλάδο.
• Τεχνολογίες Αιχμής στην Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Η ΕΜΙ ηγήθηκε διεθνούς κοινοπραξίας Πανεπιστημίων από την Αγγλία, την Δανία, την Φινλανδία, την Αυστρία και την Ιταλία για την υλοποίηση ενός διετούς καινοτομικού διακρατικού έργου στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος LEONARDO DA VINCI. Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε την ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στο χώρο της διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών και της πρόβλεψης των νέων δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, η ΕΜΙ μετέχει στο Σχέδιο ΕΤΝΑ μαζί με την πολωνική MISTIA και τον Δανέζικο οργανισμό NiCon
• Ανάπτυξη Ιδρύματος Υποστήριξης Επιχειρήσεων στο Μαρόκο
Στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων και με χρηματοδότηση του Προγράμματος DAC του ΥΠΕΘΟ, η ΕΜΙ σχεδίασε και υλοποίησε το έργο της δημιουργίας του «Ιδρύματος CGEM» για τις Επιχειρήσεις από την Γενική Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων του Μαρόκου.
• Logistics
Από πενταετίας η ΕΜΙ είναι Σύμβουλος του ΟΤΕ στο μεγάλο έργο της αναδιοργάνωσης του τομέα Logistics του Οργανισμού.
• Βαρόμετρα Ικανοποίησης Μεγάλων Πελατών
Η ΕΜΙ ανέπτυξε για λογαριασμό του ΟΤΕ ένα καινοτομικό μοντέλο μέτρησης της ικανοποίησης των μεγάλων πελατών του. Επίσης για την ΕΥΔΑΠ σχεδίασε μια πιλοτική Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών και στη συνέχεια σχεδίασε και εκτέλεσε τα πρώτα δύο Βαρόμετρα Ικανοποίησης Πελατών.
• Κοινοτικά Προγράμματα και Πρωτοβουλίεςtrust Η ΕΜΙ έχει συμμετάσχει είτε ως ανάδοχος είτε για λογαριασμό των πελατών της, σε περισσότερα από 20 Κοινοτικά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες, όπως: PHARE, INTERREG, BRITE EURAM, CRAFT, MME, FORCE, HORIZON, PRISMA, NOW, ΜΕΝΤΩΡ, RETEX, LEONARDO DA VINCI, ADAPT, EQUAL, ΕΤΝΑ κ.α.


Η EMI έχει συνεργαστεί με το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (International Trade Centre UNCTAD/ WTO) και με Οργανισμούς της ΕΕ, Επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια σε πολλές χώρες όπως: Μεγ. Βρετανία, Δανία, Ολλανδία, Ιταλία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Πολωνία, Ισπανία, Αυστρία, Φινλανδία, Γερμανία, ΗΠΑ και με φορείς όπως: Valencia University, Romtelecom, British Telecom, British Post Office, Edexcel, Nottingham Trent University, Technical University of BRNO, Torun University, University of Ulster, International Trade Center, Cayuga Hospitality Advisors, Spectrum Gaming Group, Athens University of Economics and Business, Athens Technical University, etc.