Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ποιους αφορά: Policy Makers, Επιχειρηματίες, Οικονομικούς Διευθυντές, Συμβούλους που επιθυμούν να κατανοήσουν τις τάσεις της εμπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων στη νέα οικονομική πραγματικότητα.

Τι θα μάθουν: 

• Με απλό και κατανοητό τρόπο, το περιβάλλον και τις συνθήκες υλοποίησης ενός πλάνου Στρατηγικού Σχεδιασμού στην νέα οικονομική Πραγματικότητα.

• Να γνωρίσουν τους τρόπους ανάπτυξης  / δημιουργικής σκέψης που θα οδηγήσουν μέσα από την συστηματοποίηση στα επιθυμητά αποτελέσματα.

 

Περιεχόμενο:


  1. Στρατηγικός Σχεδιασμός


1.1.1.      Ανάπτυξη του οράματος, αποστολής και αξιών της εταιρίας

1.1.2.      Μακροχρόνιοι Στόχοι

1.1.3.      Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι

1.1.4.      Προκαταρτικό πρόγραμμα ανάπτυξης (τετραετίας)

1.1.5.      Προσδιορισμός στρατηγικής εξαγωγών

2. Οργάνωση Εμπορικής Εταιρίας

2.1.1.      Δομή της Εταιρίας – Δημιουργία τμημάτων

2.1.2.      Οργανόγραμμα – παρούσης & μελλοντικής κατάστασης

2.1.3.      Περιγραφή Θέσεων εργασίας

 3. Πρόγραμμα Μάρκετινγκ για το έτος

3.1.1.      Τμηματοποίηση της αγοράς

3.1.2.      Καθορισμός στόχων Μάρκετινγκ

3.1.3.      Μίγμα Μάρκετινγκ

3.1.3.1.1.      Κανάλια διανομής

3.1.3.1.2.      Προσδιορισμός τιμολογιακής πολιτικής

3.1.3.1.3.      Αξιολόγηση γκάμας προϊόντων

3.1.4.      Στόχευση στην αγορά-target market

3.1.5.      Positioning προϊόντων- Τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά.

3.1.6.      Στρατηγικές ανάπτυξης

3.1.7.      Επιλογή της στρατηγικής

3.1.8.      Διαχείριση portfolio προϊόντων – Brand Management

3.1.9.      Σχεδιασμός Ετήσιας Διαφημιστικής Καμπάνιας

3.1.10.  Σχεδιασμός τετραετούς Διαφημιστικής & Επικοινωνιακής ς καμπάνιας

3.1.11.  Προβλέψεις Πωλήσεων τετραετίας

3.1.12.  Οικονομικός Σχεδιασμός

4. Νέα Προϊόντα και υπηρεσίες

4.1.1.      Προτάσεις για την δημιουργία νέων προϊόντων

 

Ώρες μαθημάτων: θα καθοριστούν

Διάρκεια: 12 ώρες

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Χαρά Φροντιστή-Front Desk Manager

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ..

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014

Λογιστικά & Φοροτεχνικά

IFRS (ΔΠΧΑ)

Λογιστικά & Φοροτεχνικά