Σεμινάρια στην Πληροφορική & τα Social Media

Άνοιξε τους ορίζοντες της εταιρίας σου!!

Πετυχαίνω Επαφές..φέρνω Αποτέλεσμα πέρα από τα στενά όρια!!

Οι ειδικοί σε θέματα εκπαίδευσης Υπολογιστών!!

Σεμινάρια στην Πληροφορική & τα Social Media

Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης των σύγχρονων επαγγελματιών στα σύγχρονα αντικείμενα της Πληροφορικής & των Social Media. Η εξωστρέφεια της επιχείρησης αποτελεί το οξυγόνο της και βασικός τρόπος στην παγκοσμιοποιημένη είναι η άρτια χρήση της Πληροφορικής & των Social Media. Τα προγράμματα αυτά προσδιορίζονται άμεσα από τις απαιτήσεις αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις του γνωστικού αντικειμένου προσφέροντας μια ολοκληρωμένη σειρά συνεδρίων και μαθημάτων στις εγκαταστάσεις της έδρας μας.


soc media man

Η EMI διαθέτει έμπειρους εισηγητές, με πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία και άρτια ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με επικέντρωση στο υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των καταρτιζομένων μας.

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,24