Σεμινάρια σε Πωλήσεις & Marketing

Κάνω το Αδύνατο..Δυνατό!!

Πετυχαίνω τους Στόχους..φέρνω Αποτέλεσμα!!

Με τους Καλύτερους σε θέματα Πωλήσεων & Marketing!!

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & MARKETING

Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης των σύγχρονων επαγγελματιών Πωλήσεων & Marketing. Τα προγράμματα αυτά προσδιορίζονται άμεσα από τις απαιτήσεις των πελατών μας λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις του γνωστικού αντικειμένου προσφέροντας μια ολοκληρωμένη σειρά συνεδρίων και μαθημάτων στις εγκαταστάσεις της έδρας μας.

sales3


Η EMI διαθέτει έμπειρα στελέχη της αγοράς εργασίας, με πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία και άρτια ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με επικέντρωση στο υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών μας και στην αμεσότητα που απορρέει από το γεγονός ότι τα στελέχη μας μπορούν να επικεντρώνονται ad hoc στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη.

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%