Ποιοι Είμαστε

Το μεγαλύτερο Asset μας..

οι άνθρωποι μας!!

Δημιουργούμε Δεσμούς Εμπιστοσύνης!!

H ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, ιδρύθηκε το 1987. Από την ίδρυσή της, η εταιρία έχει κερδίσει σημαντική  θέση στον ελληνικό εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό χώρο χάρη στην ικανότητά της να προτείνει και να υλοποιεί καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε στρατηγικά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Οι προσπάθειες μας επικεντρώθηκαν στο σχηματισμό ενός Οργανισμού ικανού να προσελκύει, αναπτύσσει, κινητοποιεί και διατηρεί αξιόλογους συνεργάτες, που με τη σειρά τους θα υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους πελάτες μας. Σήμερα, οι άνθρωποί μας, διαθέτοντας στην πλειοψηφία τους μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνδυασμό με εκτεταμένη γνώση και εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για μια επιτυχημένη συνεργασία με τους πελάτες μας.

Η Διοίκηση της εταιρίας

 • Δρ.Αθανάσιος Φροντιστής, Πρόεδρος Δ.Σ.
  Οικονομολόγος, MBA, MA, PhD, Πρόεδρος Δ.Σ της ΕΜΙ. Ο Δρ. Αθ. Φροντιστής είναι γνωστός επιστήμονας και μάνατζερ με ελληνική, ευρωπαϊκή αλλά και γενικότερη εμβέλεια και εμπειρία. Μεταξύ άλλων, είναι σύμβουλος του ΟΗΕ – Διεθνές Κέντρο Εμπορίου της Γενεύης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και τέως Αντιπρόεδρος για την Ελλάδα του EUROPEAN COUNCIL FOR SMALL BUSINESS(ECSB). Εχει διατελέσει επί πενταετία Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ulster της Β.Ιρλανδίας καθώς και λέκτορας του Πανεπιστημίού της Ν. Υόρκης. Εχει πολυετή και διεθνή εμπειρία ως ανώτατο στέλεχος γνωστών πολυεθνικών επιχειρήσεων. Εχει διατελέσει Πρόεδρος του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών και μέλος του Export Promotion Group της ΕΕ.Επίσης μέλος του Δ.Σ και Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΟΤΕ . Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος τους Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Εχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες και άρθρα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 • Άννα Φροντιστή, Δ/νουσα Σύμβουλος & Δ/ντρια του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης
  Πτυχίο Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, MSc σε Marketing Management από το Πανεπιστήμιο του Surrey της Αγγλίας. Διαθέτει ευρεία εμπειρία σε Διοικητικά, Μελετητικά και Συμβουλευτικά Έργα και στον Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων και μη Προγραμμάτων Κατάρτισης.
 • Χαραλάμπια Φροντιστή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  Οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΜΑ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Paris I σε Human Resources Development. Διαθέτει ευρεία εμπειρία σε Συμβουλευτικά και Μελετητικά Έργα ιδίως στο πλαίσιο Διακρατικών Προγραμμάτων της Ε.Ε.
 • Λάζαρος Καραγεωργίου, Υπεύθυνος Ανάπτυξης
  Πολιτικός Επιστήμονας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνων και Οικονομολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές MSc σε Business Economics & Finance του Πανεπιστήμιο του Surrey της Αγγλίας. Έχει διατελέσει επί 5ετία μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με ελεγκτικό έργο σε μεγάλες ελληνικές, ξένες εταιρίες και δημόσιους φορείς, ανάμεσα τους XEROX HELLAS, DU PONT HELLAS, MOBIL OIL HELLAS, LIVANOS SHIPPING COMPANY, TSAKIRIS AVEE, BAXTER HELLAS LTD, VESTAS HELLAS, HELLAS CAN, TOYOTA HELLAS, ΕΡΤ Α.Ε., ΕΔΕΛ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κλπ. Διαθέτει ευρεία εμπειρία σε Ελεγκτικά, Λογιστικά και Συμβουλευτικά Έργα. Η διατριβή του για τον κατώτατο μισθό και την απασχόληση των νέων στην Ελλάδα “The Impact of Minimum Wage on Youth and Teenage Employment in Greece”, Spoudai, University Of Piraeus, λαμβάνει ευρείας αναγνώρισης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης

 • Γ. M. Ψαρουδάκης
  Υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris VIII, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Παγκόσμια Μακροοικονομική και Currency Policies από το Πανεπιστήμιο Paris VII – VIII και πτυχίο στη Γενική Οικονομική Θεωρία και Πολιτική από το τμήμα Νομικών και Οικονομικών σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.