Οικονομία και Διοίκηση

Άνοιγω τους Επαγγελματικούς μου Ορίζοντες!!

Σπάω την Ανεργία..φέρνω Αποτέλεσμα πέρα από τα στενά όρια!!

Οι ειδικοί σε θέματα Οικονομίας και Διοίκησης!!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στη σύγχρονη εποχή η λειτουργία, η αποτελεσματικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στηρίζεται αποκλειστικά σε ικανά στελέχη, τα οποία πρωταγωνιστούν βασιζόμενα κυρίως στις εξειδικευμένες γνώσεις τους. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός καθιστά τους υπάρχοντες, αλλά και τους εν δυνάμει εργαζόμενους του κλάδου επισφαλείς, θέτοντας ως μονόδρομο επιτυχίας την κατοχή πέραν των βασικών και επιπρόσθετων ειδικευμένων δεξιοτήτων.


14290671_6052385022628_1202151155_n


Στα πλαίσια αυτά η EMI ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει σχεδιάσει μια πλειάδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε σύγχρονες και δυναμικές δεξιότητες, απαραίτητες για κάθε επαγγελματία που θέλει να σταδιοδρομήσει σε αντίστοιχα διοικητικά και οικονομικά τμήματα, ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων.


Ειδικότερα, στον κλάδο Οικονομίας και Διοίκησης εντάσσονται οι παρακάτω πιστοποιήσεις:


Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματέων Διοίκησης


Μια εκπαίδευση εξειδικευμένων δεξιοτήτων που οφείλει να κατέχει κάθε Γραμματέας Διοίκησης μιας Επιχείρησης, Βιομηχανίας ή Οργανισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...

  • Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματέων Διοίκησης