ΛΑΕΚ 1-25 (ΟΑΕΔ)

Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε συνεργασία με ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (Ε.Β.Ε.Α) θα υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια για εργαζομένους στο πλαίσιο του προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ για μικρές επιχειρήσεις από 1-30 άτομα.

Τα σεμινάρια θα έχουν διάρκεια 32 ώρες και θα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. SOS .. Μπορούν να λάβουν μέρος και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι (που οι επιχειρήσεις τους όμως πρέπει να ανήκουν ως μέλη στα παραπάνω επιμελητήρια) μέσω βεβαιώσεων του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (Ε.Κ.Α.).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 160,00 € (5€X32ώρες) ΚΑΙ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΤΩΡΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ & Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.

trust

Ενδεικτικά σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης που θα υλοποιήσουμε με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς το 2016-2017:

1. SOCIAL MEDIA MARKETING ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

2. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ σε ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ.

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS, INTERNET).

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ & ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ—ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΝΕΟ – ΛΑΕΚ 2017).

8. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟ – ΛΑΕΚ 2017).

9. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ (ΝΕΟ – ΛΑΕΚ 2017).

 επικοινωνίαΕκδήλωση Ενδιαφέροντος:

Όνοματεπώνυμο:*
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:*
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:*
E-mail:*
Επιλογή Προγράμματος (Συμμετοχή μόνο σε 1 - μπορείτε να δηλώσετε & άλλο/α ως εναλλακτικά):*
Επιμελητήριο/Σύλλογος που ανήκει η Επιχείρηση (εφόσον γνωρίζετε):
Τα τελευταία 3 χρόνια έχετε παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ;*
Η Επιχείρηση που Εργάζεστε Απασχολεί μέχρι 30 άτομα (ισχύει & για ανεξάρτητους καταρτιζόμενους);*

 

LAEK

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά (Απλή Φωτοτυπία):

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου).

3.  Δήλωση Συμμετοχής Επιχείρησης (με στοιχεία καταρτιζομένων και υπογραφή – σφραγίδα επιχείρησης).

4. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης που φαίνεται το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου ως πρώτου δικαιούχου και ο αριθμός ΙΒΑΝ.

5. Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επικυρωμένη από δημόσια αρχή).

6. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού της εφορίας ή άλλου εγγράφου που να πιστοποιεί το Α.Φ.Μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εργαζόμενοι των οποίων οι επιχειρήσεις δεν εκπροσωπούνται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών συμπληρώνουν i) την αίτηση Ε.Κ.Α. , ii) Βεβαίωση Ε.Κ.Α., iii) Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης για τους Ανεξάρτητους Καταρτιζόμενους (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου). και επιπλέον απαιτείται εκτύπωση από το σύστημα αφάλισης του Ι.Κ.Α (http://www.ika.gr/gr/infopages/ehome.cfm), που εμφανίζεται η τελευταία ανανέωση των ετών 2017  (1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΗΛΑΔΗ 01/03/2017 με 28/02/2018) με όλα τα σχετικά στοιχεία τους εργαζόμενου (Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ.Α, ονοματεπώνυμο κτλ).

Εικόνα2