Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ποιους αφορά: 

Σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους βελτιώνοντας την ποιότητα της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

 Τι θα μάθουν:
Η συμβολή στη δημιουργία στελεχών με αυτοπεποίθηση  στη διαχείριση των υφισταμένων τους για δημιουργία περιβάλλοντος υψηλών επιδόσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

• Ορθολογισμός
• Αξιοποίηση εμπειριών μας(και των γύρω μας)
• Παρόρμηση (ένστικτο), δημιουργική φαντασία
• Ανάληψη ρίσκου
• Εξάλειψη αναβλητικότητας
• Εστίαση στη σημαντικά
• Έλεγχος συναισθημάτων, αυτοεκτίμηση, αυτοέλεγχος
• Αποφυγή προκαταλήψεων, στερεοτύπων και τελειομανίας.
• Σωστή χρονική στιγμή(timing)
• Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός
• Η κάθε απόφαση έχει κάποιο τίμημα
• Εμμονή στον στόχο παρά στη διαδικασία επίλυσης
• Σαφείς και ρεαλιστικοί στόχοι, προγραμματισμός, σκόπευση, εκτέλεση
• ΄΄Κουλτούρα΄΄ λήψης αποφάσεων
• Follow Up, αξιολόγηση, αναπληροφόρηση

Ώρες μαθημάτων: θα καθοριστούν
Διάρκεια: 12 ώρες

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Χαρά Φροντιστή-Front Desk Manager

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...