Θετική Στάση και Συμπεριφορά απέναντι στη ζωή

Σεμινάριο Θετική Στάση και Συμπεριφορά απέναντι στη ζωή

Ποιους αφορά: Τα άτομα που επιθυμούν  να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στην πρακτική εφαρμογή και συμπεριφορά της επίδρασης, ώστε να αξιοποιούν τις τεχνικές που τους βοηθούν στα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή τους, δημιουργώντας πάντοτε τις συνθήκες για μια ευτυχισμένη ζωή.

Τι θα μάθουν: 
• Τον Τρόπο που Ερμηνεύουν τα Γεγονότα, ώστε η "νέα" δράση τους να ενεργεί καταλυτικά και αποτελεσματικά.
• Να επικοινωνούν με θετικό τρόπο για τον εαυτό τους και να αλλάζουν οτιδήποτε δεν τους είναι χρήσιμο.
• Να αλλάξουν περιοριστικές πεποιθήσεις σε υποστηρικτικές.

Στόχος: 

Συνειδητοποιούν, ότι ο τρόπος που ερμηνεύουν τα γεγονότα καθορίζει

τη συμπεριφορά τους και λειτουργεί καταλυτικά στη δράση τους και την αποτελεσματικότητά τους.

Επικοινωνούν με θετικό τρόπο με τον εαυτό τους.

Επιλέγουν και να αλλάζουν ότι δεν τους είναι χρήσιμο και δεν τους βοηθά να προχωρήσουν στη ζωή τους.

Αναγνωρίζουν τις πεποιθήσεις που τους εμποδίζουν στην επίτευξη των στόχων τους.


Αλλάζουν τις περιοριστικές πεποιθήσεις σε υποστηρικτικές .


Ιεραρχούν, σχεδιάζουν τους στόχους τους και να δεσμεύονται για αυτούς.


Σχεδιάζουν και να υλοποιούν το προσωπικό σχέδιο δράσης τους.


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:


Νοοτροπία και Συμπεριφορά


Η Δύναμη της Συνήθειας


Η ποιότητα ζωής είναι συνήθεια


Ανακαλύπτοντας και ιεραρχώντας τους στόχους μας


Ανακαλύπτοντας και αλλάζοντας τις περιοριστικές μου πεποιθήσεις


Η δύναμη των ερωτήσεων και των λέξεων


Το προσωπικό σχέδιο δράσης


 Ώρες μαθημάτων: θα καθοριστούν

Κόστος: 180 €. 10% Έκπτωση σε Ανέργους και Φοιτητές. 

Διάρκεια: 8 ώρες

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Λάζαρος Καραγεωργίου -Υπεύθυνος Ανάπτυξης

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ..

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ..