Η Τέχνη και οι Τεχνικές του να Δημιουργείς Λύσεις

Σεμινάριο η Τέχνη και οι Τεχνικές του να Δημιουργείς Λύσεις

Ποιους αφορά: Τα άτομα που επιθυμούν  να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στην πρακτική εφαρμογή και συμπεριφορά της επίδρασης, ώστε να αξιοποιούν τις τεχνικές που τους βοηθούν στα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή τους, δημιουργώντας πάντοτε λύσεις και όχι προβλήματα.

Τι θα μάθουν: 
• Τον Τρόπο που Ερμηνεύουν τα Γεγονότα, ώστε η "νέα" δράση τους να ενεργεί καταλυτικά και αποτελεσματικά.
• Να επικοινωνούν με θετικό τρόπο για τον εαυτό τους και να αλλάζουν οτιδήποτε δεν τους είναι χρήσιμο.
• Να αλλάξουν περιοριστικές πεποιθήσεις σε υποστηρικτικές.

Περιεχόμενο: 

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
°Νοοτροπία και Συμπεριφορά  - ο τρόπος που βλέπω τη ζωή και τους γύρω μου
°Η Φιλοσοφία "Είμαι - Πράττω - Έχω Αποτέλεσμα".
°Η Δύναμη της Συνήθειας.
°Η Ποιότητα ζωής γίνεται συνήθεια.
°Ανακαλύπτοντας και αλλάζοντας τις περιοριστικές μας πεποιθήσεις.
°Η δύναμη των ερωτήσεων και των λέξεων.

 Ώρες μαθημάτων: θα καθοριστούν

Κόστος: 180 €. 10% Έκπτωση σε Ανέργους και Φοιτητές. 

Διάρκεια: 8 ώρες

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Λάζαρος Καραγεωργίου -Υπεύθυνος Ανάπτυξης

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ..

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ..

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014

Λογιστικά & Φοροτεχνικά

IFRS (ΔΠΧΑ)

Λογιστικά & Φοροτεχνικά