ΗΓΕΣΙΑ – LEADERSHIP

ΗΓΕΣΙΑ - LEADERSHIP

Ποιους αφορά:

Ένα ανθρωποκεντρικό workshop το οποίο εξετάζει την έννοια της ηγεσίας στο management και την πιθανή εφαρμογή της κατάλληλης μορφής ηγεσίας, καθώς επίσης και την έννοια της παρακίνησης και την πιθανή εφαρμογή της κατάλληλης μορφής παρακίνησης.

 Τι θα μάθουν:

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να αναγνωρίσει ο εκπαιδευόμενος την έννοια της «ηγεσίας» στο management και την αποτελεσματική χρήση του κατάλληλου «στυλ» διοίκησης, συγκριτικά, για μεγαλύτερη αποδοτικότητα της εργασιακής ομάδας,  καθώς και η αναγνώριση των κοινών παραγόντων παρακίνησης και οι πρακτικές μορφές εφαρμογής τους στην εργασία και στην εκπαίδευση στελεχών.

Περιεχόμενα:

-          Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

-          Ικανότητες και γνώσεις ηγετών

-          Λειτουργική ηγεσία: Αλληλεξάρτηση ηγέτη-ομάδας-ατόμων. John Adair

-          Άσκηση για ηγεσία και συμπεράσματα

-          Στυλ ηγεσίας στα στελέχη και στην επιχείρηση – (Θεοί του management)

-          Μέθοδοι βελτίωσης – Charles Handy

-          Το συνεχές της συμπεριφοράς ηγετών: Schmidt & Tannembaum

-          Συνθήκες και διαδικασίες παρακίνησης

-          Παράγοντες παρακίνησης του προσωπικού

-          Παρακίνηση και σχεδιασμός προγράμματος βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού

-          Πρακτικές ασκήσεις. Ερωτηματολόγια

-          Θεωρία του X & Y – Douglas McGregor

-          Συμπλήρωμα της θεωρίας X & Y από David Oucht – Θεωρία «Ζ»

-          Χρήση του συνεχούς σε στυλ ηγεσίας: Από την «Διακίνηση» στην «Αυτοκίνηση»

-          Οι αυτόνομες εργασιακές ομάδες

-          Αυτο-ανάπτυξη των θεωριών του HERZBERG KAI MASLOW

-          Παράγοντες παρακίνησης και υγιεινής

-          Θεωρία και πρακτική του Carl Rogers: ο ανθρωποκεντρισμός

-          Συζήτηση και συμπεράσματα

 

Ώρες μαθημάτων: θα καθοριστούν

Διάρκεια: 12 ώρες

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Χαρά Φροντιστή-Front Desk Manager

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%