Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο)

Ίσες Ευκαιρίες για Όλους..

δικαίωμα Εργασίας για τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες!!

Σύντομα στην περιοχή της Αθήνας!!

Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε σύντομο χρονικό διάστημα (τέλη του 2013) θα προχωρήσει στην υλοποίηση 4 Προγραμμάτων Παρέμβασης υπέρ Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, στα πλαίσια των επιδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, καθώς επίσης και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων
Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.

Το σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης για τις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ-ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Συνολική Διάρκεια κάθε προγράμματος: 550 ώρες (270 ώρες θεωρία + 280 ώρες πρακτικής άσκησης).

Επίπεδο Εκπαίδευσης ωφελούμενων: ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ, ΙΕΚ.

Ομάδες Στόχου

- Μακροχρόνια άνεργοι
- Παλιννοστούντες
- Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
- Θύματα ενδοοικογενειακής βίας
- Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια και άλλα μειονεκτούντα άτομα

Τόπος Υλοποίησης: Αθήνα

Σκοπός του προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που θα τους οδηγήσουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και επιτυχή ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικότερα, μέσα από το Πρόγραμμα επιδιώκεται:

 η δυναμική προσαρμογή στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
 η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των ατόμων ΕΚΟ που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
 η μείωση της ανεργίας και η βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων που ανήκουν σε ΕΚΟ
 η ενσωμάτωση των σύγχρονων ΤΠΕ και της διάστασης της καινοτομίας
 η τοποθέτηση των καταρτισθέντων ανέργων σε κατάλληλες θέσεις πρακτικής άσκησης με στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού μετέπειτα απασχόλησής τους από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)

ΤΟ EMAIL ΣΑΣ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...

Νέο Voucher ολοκληρωμένης παρέμβασης ανέργων 18-24 ετών

Για ανέργους, Επιδοτούμενα Προγράμματα, Προγράμματα Voucher

Νέο Voucher ανέργων 18-24 ετών σε κλάδους αιχμής

Για ανέργους, Επιδοτούμενα Προγράμματα, Προγράμματα Voucher

Voucher 30 ως 60+ ετών σε Κλάδους Αιχμής

Για ανέργους, Επιδοτούμενα Προγράμματα, Προγράμματα Voucher

Voucher νέων ως 29 ετών_Voucher 2014

Για ανέργους, Επιδοτούμενα Προγράμματα, Προγράμματα Voucher