Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014

Ολοκληρωμένο Σεμινάριο Κατάρτισης στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (23/09/2016)

Ποιους αφορά:

Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, Αποφοίτους Οικονoμικών και Διοικητικών Επιστημών.

Charts, diagrams, tables.

Τι θα μάθουν:

Με απλό τρόπο, την πλήρη ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή των λογιστικών κανόνων και των μοντέλων που αντικατέστησαν το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι την 31.12.2014.

Να κατανοήσουν τις αλλαγές στην καθημερινή ζωή των λογιστών σχετικά με την τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων.

Περιεχόμενο “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014”

• Υποκείμενες οντότητες στον Ν. 4308/2014.
• Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων.
• Βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014.
• Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
• Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
• Σχέδιο λογαριασμών.
• Κανόνες επιμέτρησης.
• Πρώτη εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

 

Εισηγητής:
Ελευθέριος Ερκέλογλου, Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής – Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

• Σημειώσεις με την σχετική Θεματολογία.

• Χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης σε Κάθε Καταρτιζόμενο βάσει της άδεια μας από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) ως Κ.Δ.Β.Μ 2.

• Free Coffe Breaks.

Ώρες μαθημάτων: Παρασκευή (17.00 – 22.00), Σαββατο 09.00 – 17.00 & Κυριακή 09.00 – 16.00

Διάρκεια: 20 ώρες.

Αξία συμμετοχής: 380 € – Early Booking Offer μέχρι 16/09/2016  280€

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Ονοματεπώνυμο:*
Επάγγελμα/Ιδιότητα:*
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:*
E-mail:*
Επιλογή Τμήματος:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:*
Αποδοχή Ενημέρωσης:

 

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%