Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Ποιους αφορά: 

Σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται εσωτερικά με την εκπαίδευση προσωπικού και  επιθυμούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους βελτιώνοντας την ποιότητα του Human Capital της εταιρείας.

 Τι θα μάθουν:
Η συμβολή στη δημιουργία μιας εταιρείας/εκπαιδευτών με αύξηση της αυτοπεποίθησης  του προσωπικού  και άμεσο αποτέλεσμα στο ROI της ίδιας της εταιρείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

-             Η μάθηση και τα οφέλη της

-             Οι προσεγγίσεις της μάθησης ενηλίκων

-             Η κλασσική εξαρτημένη μάθηση, (Pavlov)

-             Τύποι αντανακλαστικών, ισχυροποίηση εξαρτημένης μάθησης

-             Η συντελεστική μάθηση, (Skinner)

-             Η κοινωνική μάθηση, (Bandura)

-             Η μάθηση σύμφωνα με τον Cox

-             Η μάθηση των Meichenbaum, Cameron

-             Θετική και αρνητική ενίσχυση, (απόσβεση, τιμωρία)

-             Μάθηση με παρατήρηση

-             Η συμβουλευτική μάθηση

-             Η συναλλακτική ανάλυση

-             Πατρονάρισμα, επίκριση, ενθάρρυνση, διαλεκτική

-             Οι απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες του εργαζόμενου στον 21ο αιώνα

-             Τα βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων μιάς επιχείρησης που μαθαίνει

-             Τρόποι εκπαίδευσης

-             Τύποι ανθρώπων και χειρισμός τους

-             Οι αποτελεσματικές συνήθειες και πως δημιουργούνται

-             Μεθοδολογία μάθησης

-             Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση

-             Οι οκτώ γνωστικές ικανότητες

-             Απομνημόνευση, ταξινόμηση, ανάκληση

-             Εναλλακτικοί τρόποι μάθησης

-             Ο «αυτόματος πιλότος»

-             Η διαδρομή της εκπαίδευσης

-             Η ανάλυση ακροατηρίου

-             Εκπαιδευτών συνήθειες

-             Ενεργοποίηση ακροατηρίου

-             Οι κανόνες της αποτελεσματικής επικοινωνίας

-             Η ενεργητική ακρόαση

-             Η γλώσσα του σώματος

-             Η χρήση των εποπτικών μέσων

-             Οι άνθρωποι στην εκπαιδευτική ομάδα

-             Μέθοδοι χειρισμοί «δύσκολων ανθρώπων»

-             Απαιτούμενες ικανότητες, δεξιότητες εκπαιδευτή

-             Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών

-             Πόροι εκπαίδευσης στην Ελλάδα

-             Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων

-             Αξιολόγηση εκπαίδευσης, εκπαιδευτών, μέσων

-             Παρουσίαση ενός εκάστου εκπαιδευομένων

-             Ανάλυση παρουσίασης, εκπαιδευομένων

 

Ώρες μαθημάτων: θα καθοριστούν


Διάρκεια: 12 ώρες

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Χαρά Φροντιστή-Front Desk Manager

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ..