Δωρεάν Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στην Αγγλική Γλώσσα στο πλαίσιο της δράσης  «e-gnosis» του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού Equal Society με την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών βασισμένων στη μικτή κατάρτιση (Blended Learning). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από 50 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και απεριόριστο αριθμό ωρών τηλεκατάρτισης για διάστημα δύο μηνών. Μετά το πέρας της κατάρτισης ακολουθούν υποχρεωτικά εξετάσεις πιστοποίησης για το πιστοποιητικό TIE (Test of Interactive English) αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.


Οι ωφελούμενοι άνεργοι, δημόσιοι υπάλληλοι σε εφεδρεία, μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πολύτεκνοι κ.τ.λ.) ή αγρότες έχουν την ευκαιρία ν’ αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ επίπεδα Β1, B2, C1, C2 καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα και την αξία του εκπαιδευτικού υλικού (500 ευρώ). Το πρόγραμμα αφορά τους δικαιούχους που έχουν αποκτήσει κατά το παρελθόν βασικές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας και είτε δεν έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό είτε επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου.


Η Αξία  πιστοποίησης και η αξία του εκπαιδευτικού υλικού ανέρχεται συνολικά στα 500€. Το ποσό αυτό είναι η μοναδική συμμετοχή του δικαιούχου στο πρόγραμμα.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ : Με έναν Σμπάρο..καθάρισε με Αγγλικά & Η/Υ (αναγνώριση Α.Σ.Ε.Π)

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ..