Αποδοτικοί Μέθοδοι Αξιολόγησης Προσωπικού

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ποιους αφορά: 
Σε στελέχη επιχειρήσεων & τμημάτων HR που επιθυμούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού μέσω αποτελεσματικών μεθόδων αξιολόγησης προσωπικού.

 Τι θα μάθουν:
Η συμβολή στη δημιουργία μιας εταιρείας με αυτοπεποίθηση  τόσο στη διαχείριση αβεβαιοτήτων όσο και στην αποδοτική διαχείριση του  ανθρώπινου δυναμικού μέσω αξιόπιστων μεθόδων αξιολόγησης προσωπικού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

>        ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

•Καθοδήγηση διαδικασίας

•Αξιολόγηση διαδικασίας

>       ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

>       ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

>       S.P.O.T. KAΘΟΔΗΓΗΣΗ

 • Εντοπισμός αναγκών

•Προσαρμογή του στυλ συμπεριφοράς αναλόγως υφισταμένου

•Επεξήγηση

•Ενθάρυνση αξιολογουμένου

>       ΕXPLAIN ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ( εξήγηση - πρακτική - άσκηση -  προσομείωση)

>       EMΠΟΔΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

•Από αξιολογητή

•Από αξιολογούμενο

•Κριτική αξιολόγηση

>       ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 >       ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 >       COACHING SKILLS

Eπαναληπτικότητα

•Ανταπόκριση

•Ερώτηση

•Συμμετοχή

•Συμβουλευτική προσέγγιση

•Κατευθυντική γραμμή

•Ανάληψη δρασης

>       ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΧΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

>       ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 >       ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 >       ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)

 

Ώρες μαθημάτων: θα καθοριστούν
Διάρκεια: 12 ώρες

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Χαρά Φροντιστή-Front Desk Manager

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...