Ανθρώπινη Συμπεριφορά & Εργασιακός Χώρος

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ποίους Αφορά:

Στα στελέχη των επιχειρήσεων που θέτουν υψηλό προαπαιτούμενο επίπεδο στην ιεραρχία των οργανισμών - επιχειρήσεων μέσα από τη συνεχή ανανέωση και εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών.

Τι θα μάθουν;

Η μεταβίβαση συστηματοποιημένων γνώσεων και πρακτικών διττής κατεύθυνσης, της αύξησης των ικανοτήτων αφ' ενός, της βελτίωσης των δεξιοτήτων αφ' ετέρου για αποτελεσματικότερη καθοδήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Οι "γύρω μας"

1.1  Ο νοητικός χάρτης των ανθρώπων

1.2  Τύποι ανθρώπων

1.3  Ανάγκες ανθρώπων

1.4  Η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς

 

  • 2.     Η εξελικτική πορεία της ηγεσίας


2.1  Θεωρίες ηγεσίας (Blake-Mouton, Tannenbaum-Smidt, Rensis-Likert)

2.2  Η άσκηση ηγετικού στυλ, ανάλογα με την ωριμότητα των υφισταμένων

 

3.     Η εφαρμοσμένη ηγεσία

3.1  Υποστηρικτική και συμβουλευτική συμπεριφορά

3.2  Ενδυνάμωση και εμπλουτισμός

3.3  Τροποποίηση συμπεριφοράς

3.4  Η θετική ενίσχυση

3.5  Η θετική παρατήρηση - επίπληξη

3.6  Ηγεσία και εκχώρηση

3.7  Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη

3.8  Ηγεσία και επικοινωνία

3.9  Ηγεσία και λήψη αποφάσεων

3.10 Ηγέτης ή Διευθυντής

 

4.     Τα μυστικά της αποτελεσματικής καθοδήγησης

4.1  Τα  εμπόδια - Το όραμα

4.2  Τα βήματα που οδηγούν στην ηγεσία

4.2.1    Η επιδραστικότητα

4.2.2    Η επιλογή

4.2.3    Το ήθος

4.2.4    Ο ριζοσπαστισμός

4.2.5    Ανάδειξη - επίλυση προβλημάτων

4.2.6    Η αντιστοιχία

4.2.7    Οι πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες

4.2.8    Τα επίπεδα οραματισμού

4.2.9    Οι διάδοχοί μας

4.3  Η δημιουργία πιστών οπαδών

 

Ώρες μαθημάτων: θα καθοριστούν
Διάρκεια: 12 ώρες

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Χαρά Φροντιστή-Front Desk Manager

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ..