ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:*
ΠΕΡΙΟΧΗ/ΠΟΛΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:*
E-mail:*
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ:
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ:*
Ωράριο Παρακολούθησης Τμήματος:*
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:*

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την υποβολή στοιχείων στην ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για τα Εκπαιδευτικά Πρόγραμμα που η ίδια πραγματοποιεί σε Αθήνα και Καστοριά. Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. άμεσα θα επικοινωνήσει μαζί σας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες κάθε προγράμματος. Σε περίπτωση, που ο αιτών έχει διαπιστώσει ότι έχει κάνει λάθος καταχώρηση σε κάποιο πεδίο, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με την ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώστε να γίνει η διόρθωση. Σε κάθε περίπτωση ο αιτών έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97. Τρόποι Πληρωμής: Έχετε τη δυνατότητα πληρωμής με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 1)Μετρητά, 2)Επιταγή και 3) Κατάθεση σε λογαριασμό. Επιπρόσθετα, 1) προκαταβολές εγγραφών επιστρέφονται εφόσον ακυρωθεί η συμμετοχή 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και 2) δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε περιπτώσεις διακοπής μαθημάτων προσωρινά ή οριστικά.